พ่อแม่ต้องคอยระวัง ในยุคกัญชาเสรี ทำอย่างไรดี? หากลูกเผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม และโทษของกัญชาต่อเด็กเล็ก

กัญชาอันตรายต่อเด็ก

กัญชาอันตรายต่อเด็ก

พ่อแม่ต้องคอยระวัง ในยุคกัญชาเสรี ทำอย่างไรดี? หากลูกเผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม และโทษของกัญชาต่อเด็กเล็ก

กัญชาคืออะไร

ในโลกของสมุนไพรและพืชที่มีส่วนสำคัญในด้านการแพทย์และสมุนไพร กัญชาคือพืชชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง กัญชามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Cannabis sativa” ซึ่งเป็นสกุลของสามัญชนิดของกัญชา คือ “Cannabis sativa”, “Cannabis indica” และ “Cannabis ruderalis” สารสำคัญที่อยู่ในกัญชาคือสาร “THC” หรือ “delta-9-tetrahydrocannabinol” ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อร่างกายและสมองของมนุษย์ การใช้กัญชาควรเป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากสาร THC ที่อยู่ในกัญชาอาจมีผลกระทบต่อควบคุมปริมาณและความสามารถในการเข้าใจ อย่างไรก็ตาม กัญชายังเป็นที่นิยมในการใช้ในเชิงทางการแพทย์ในบางกรณีเพื่อบรรเทาอาการเพื่อการรักษาทางการแพทย์

นิยามของกัญชาและส่วนประกอบ

กัญชาคือสมุนไพรที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในเรื่องของส่วนประกอบ ส่วนที่ใช้งานได้หลักๆ คือใบและดอก ซึ่งมีสารสำคัญคือ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณสมบัติที่ทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการควบคุมปริมาณ และความสามารถในการเข้าใจของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น CBD (Cannabidiol) ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพทางการแพทย์

ผลกระทบของกัญชาต่อร่างกายและสมอง

การใช้กัญชาอาจมีผลกระทบต่อร่างกายและสมองของมนุษย์ ซึ่งอาจมีผลที่ต้องคำนึงถึง เช่น การเปลี่ยนแปลงควบคุมปริมาณและความสามารถในการเข้าใจ นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบในด้านอื่นๆ เช่น สภาพจิตใจและสมอง การระบาดของโรคต่างๆ และอาการทางการแพทย์ การใช้กัญชาควรเป็นอย่างระมัดระวังและควรปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการบรรเทาอาการทางการแพทย์และความเสี่ยงต่อสมองและร่างกายของมนุษย์

หากลูกเผลอทานกัญชาควรพบแพทย์ทันที

วิธีการรับมือเมื่อลูกเผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเด็กได้รับอาหารที่มีกัญชาผสมมากินโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับมือให้ถูกต้องและรวดเร็วจำเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ลูกเป็นเด็กเล็กที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นได้ ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสม หากลูกมีอาการที่ไม่ปกติหรือมีอาการอันตราย ควรโทรแจ้งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับการช่วยเหลือทันที ควรเก็บสิ่งของหรืออาหารที่เหลืออยู่ไว้เพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในกรณีนี้

นอกจากนี้ ควรเฝ้าดูอาการของลูกอย่างใกล้ชิดในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานอาหารที่มีกัญชาผสม หากลูกมีอาการแปลกไป ดูซึมลงกว่าปกติ ง่วงนอนมากขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ที่ไม่ปกติ ควรไปพบ หรือ ติดต่อแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเป็นเคสที่ต้องรับการดูแลทางการแพทย์เพิ่มเติม การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ และควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูล เมื่อลูกเผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเผลอรับประทานอาหารที่มีกัญชาผสม ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและติดตามอาการของลูกอย่างใกล้ชิด อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและอาการทางด้านร่างกายของลูก การตรวจสอบอาการอย่างใกล้ชิดและการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้ลูกกลับสู่สภาพปกติและปลอดภัยได้ค่ะ

รู้อาการและโทษของกัญชา

ขั้นตอนในการรักษาเมื่อลูกเผลอกินกัญชา

เมื่อลูกเผลอรับประทานอาหารที่มีกัญชาผสมมากิน การรักษาเพื่อให้ลูกกลับสู่สภาพปกติมีความสำคัญอย่างยิ่ง ขั้นแรกควรเฝ้าดูสังเกตุและติดตามอาการของลูกอย่างใกล้ชิด หากลูกมีอาการที่ผิดปกติหรือเกิดอาการที่อาจจะเป็นอันตราย ควรรีบนำลูกไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการรักษานี้อาจแตกต่างกันไปตามสภาพอาการของลูกและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ การเฝ้าดูอาการของลูกอย่างใกล้ชิดในช่วง 24-48 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานอาหารที่มีกัญชาผสมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ หากลูกมีอาการไม่ปกติหรือมีอาการอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรมดา ควรแจ้งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินใกล้เคียงเพื่อรับการช่วยเหลือทันที แม้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่การให้ความสำคัญในการเตือนเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากอาจเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูก การตรวจสอบอาการอย่างใกล้ชิดและการติดต่อแพทย์ทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ผลกระทบทางกายของกัญชาต่อเด็ก

การรับประทานกัญชาอาจมีผลกระทบต่อเด็กในทางร่างกายอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือผลกระทบต่อระบบประสาทของเด็ก ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการนอนหลับยาก ความรู้สึกเซ็ง และเสียงร้องเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าในเด็กได้ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการเกิดอาการสับสนหรือความสามารถในการตัดสินใจลดลง การรับประทานกัญชาในช่วงเวลาที่เด็กยังอยู่ในช่วงพัฒนาการอาจมีผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทที่ยังคงกำลังพัฒนาอยู่ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้และพัฒนาการทางปัญญาในภายหลังของเด็ก

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อระบบหายใจของเด็ก ซึ่งการรับประทานกัญชาอาจทำให้เกิดปัญหาทางการหายใจ เช่น การเกิดอาการหายใจเหม็น ไอ หรือมีเสมหะมากขึ้น อาจเป็นเหตุให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจและปอดในเด็ก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในการเกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในระบบหายใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก

การรับประทานกัญชาต่อเด็กอาจมีผลกระทบต่อระบบขับถ่ายและการย่อยอาหาร การรับประทานกัญชาอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด คลื่นไส้ และอาเจียนในเด็ก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะที่ขับถ่ายไม่ปกติ อาจเกิดภาวะท้องผูกหรือท้องเสียได้ การรับประทานกัญชาอาจเป็นอันตรายต่อการดูแลสุขภาพของเด็ก ควรตรวจสอบอาการท้องอืดและอาการไม่สบายใจของเด็กเสมอ หากพบอาการไม่ปกติควรรีบนำลูกพบแพทย์ทันที

หากเด็กทานกัญชาจะเป็นอย่างไร

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันลูกไม่ให้เผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม

การระวังลูกเมื่ออาจเกิดความเสี่ยงในการเผลอกินอาหารที่มีกัญชาผสม การดูแลลูกด้วยการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม โดยเลือกร้านที่ไว้ใจได้ สอบถามเกี่บงกับส่วนผสม หรือหากมีอะไรที่คาดว่าอาจจะมีการผสมของวกัญชาอยู่ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกทานอย่างเด็ดขาด ควรแยกเก็บให้มิดชิด ไม่ให้อยู่ใกล้มือ หรือ ลูกเอื้มถึง

ควรส่งเสริมการติดตามลูกอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ลูกได้ทานอาหารที่อาจจะมีส่วนผสมของกัญชา หากพบว่าลูกได้เผลอทานอาหารที่มีกัญชาผสม ควรระบุอาการที่พบให้แพทย์ทราบเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมในกรณีที่จำเป็น

พ่อแม่ควรควรเรียนรู้หการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ ทราบอาการเบื้องต้น เพื่อการช่วยเหลือลูกอย่างทันท่วงทีเมื่อเผลอทานอาหารที่มีกัญชาผสม หากพบว่ามีอาการ ควรพาลูกพบแพทย์ เพื่อทำการรักษา และควรเฝ้าติดตามาการ และอย่าลืมเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อนำไปให้แพทย์พิสูจน์หากทำได้ สำคัญสุดคือการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกิน ก็จะทำให้ลูกห่างไกลจากอาหารที่อาจจะการผสมของกัญชาได้ค่ะ

เด็กทานกัญชาได้ไหม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *